هوا سرده هنوز /دلم گرم شب روز /دارم میسوزم از دیروز/که گفتی برو از امروز /وای عجعب روزی شده/واسعی من عذاب شده/وقتی شنیدم حرفاتو /گفتی دیگه تموم شده/وای که عجعب روز بدی /دیگه با من نمیمونی/دیگه تموم شد روزهای که دل به دلدار هم بودی /هوا سرده هنوز /دلم گرم شب روز /دارم میسوزم از دیروز/که گفتی برو از دیروز
✒میلاد شکیبا

 

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آشپزباشی Lori آسا ملودی باران Darren شرکت ساینا سایه همنفس جایی برای کمک به شما عاشقانه