من هیچوقت سبزه ای را به یادتو گره نخواهم زد ، نمیخواهم گره ای به کار دنیا بیندازم و تو را آرزو کنم . مادر میگوید قدیم ها اینطور بود سر سفره های عقد تمام گره هارا باز میکردند که  بخت عروس و داماد پر از گره و جدایی نباشد. از کجا معلوم که این سبزه گره زدن ها بختمان را گره نزند و تمام نقشه هایمان را نقشه بر آب نکند ؟! از کجا معلوم تمام این بودن و نبودن های اجباری و رفت و آمد های اتفاقی زیر سر این گره های زمخت نباشد ؟! مثل همان ماجرای سفره ی عقد و بخت و اقبال عروس و داماد.! میخواهی رسم و رسوم را بجا بیاوری بیاور اما عاشق ها را چه ، به سبزه گره زدن ، عاشق ها به اندازه ی کافی غم جدایی دارند ، غصه دارند ، اتفاق تلخ دارند ،خودت میدانی که !!
اصلأ اگر این داستان ها حقیقت داشت چرا هیچ کدام از آرزوهایی که چسباندیم بیخ ریشه ی سبزه ها و روانه ی آب ها کردیمشان به حقیقت نپیوست و فراموش شد؟!
 بخاطر این ترس ها هم شده
بیا آخرین روز عید امسال را خوش بگذرانیم اما گره توی کار دنیا نیندازیم ، یکبار هم که شده بیا گره گشا باشیم ، سبزه های گره خورده را باز کنیم و آرزوها را بجای سبزه ها به آسمان بسپاریم ، قاصدک ها حرف آدم های عاشق را بهتر میفهمند.

گره هارا باز کن
قاصدک ها منتظرمان هستند
مرا آرزو کن
تو را آرزو میکنم !!
.
نازنین_عابدین_پور

 
7030

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

آب آتشگون Rebecca juniper6j situs آگهی های اهواز Cory https://mostafaee.com/ دیجی دکی ، تعمیرات موبایل Lori gggg Ronald