یه خط کشیدم

                               هنوز روی تقویم عشقم

-دوباره یه خط کشیدم

-دوباره از نبود تو این ترانه  رو نوشتم

-دوباره از نبود تو دلم پر از غم شد 

- روی تقویم عشقم پر از خط های سیا شد

-وقتی که تو باز نبودی دل من دوباره پر شد-

روزهای که نبودی چشمهم پر اشک شد

- روی تقویم من نوشته است-

دوباره فصل دیگریست -

هنوزم نیمدو دل من جای دیگست

-  هنوزم روی تقویم عشقم

- دوباره یه خط کشیدم

✒میلاد شکیبا 

 
7030

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Julie شکوفه باران علی نیوز والمستغفرین بالاسحار 11:11 Donald مدرسه شاد، دانش آموزان با نشاط شعر،ادب، سیاست توریست یاب