نباید خالی بمانند این دست ها
راستش را بخواهی
دلم هوای دستی را کرده
وسیع مثل دشت
گرم مثل خورشید
محکم مثل سایه ها.
که باشد
و بشود به اعتبارشان جنگید
آه دورترها
یک نفر دست هایش را تکان میدهد
شاید تو باشی
شاید تو باشی
شاید تو باشی.

نازنین_عابدین_پور

 

فیس نما


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Laura هارمونی باران انسانیت بالاترین دارایی است... منتظران پایگاه قرآنی نجم گلشن صبا Allen Christi kamshenavaei