کانال ما در سروش

شب را می نویسم
روی شیشه بخار زده
نه با قلم،با دست هایم
شب را می نویسم
در باران در قدم هایم
شب را می نویسم
با خواب هایم با داستان هایم
شب را می نویسم
در دل تاریکی در دل تاریکی.‌‌
شب را می نویسم
بی تو ،بی ستاره

میلاد_شکیبا✒


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

کد سطح 10 باشگاه آگاه موج باران بازار کار آقـــــآیــــــ... سر بهـ هوا امور کتابخانه های سیستان و بلوچستان خوشبخت با تو Andrea زندگی آنلاین مشاور جوان