گفتی نترس ، دستانم لرزید ، نگاهم دنبال اتفاق های گمشده رفت و برنگشت ، من ماندم که جوابت را بدهم ، ماندم که بگویم اگر عاشقت نمیشوم برای خوب نبودنت نیست ، عاشقت نمیشوم چون میترسم وفاداری أم اندازه ی عشقت نباشد ، یکجای راه کم بیاورم و دلم برگشتن بخواهد.
آنوقت باید بغض کنم ، اشک بریزم و برگردم که ترس های همیشگی أم را از راه رفته و به انتها نرسیده ی عشقمان جمع کنم.
تو باید چه کنی آن روز ؟! باید مثل شاه مات شده ی شطرنج بایستی و نگاهم کنی که ضربه ی آخر را بزنم و نابودت کنم؟! یا مثل سربازهای زخمی کشان کشان خودت را به جایی برسانی که زنده بمانی و خاطره هایم را زیرو رو کنی ؟!سختت نیست تحمل دردی به این ناهمواری ؟! بازهم میگویی نترس ، عاشقم باش ، وفاداری وقتی بوجود می آید که عشقی باشد ، احساسی باشد امااما من میگویم وفاداری وقتی بوجود می آید که عشق را بلد باشی اما من نابلد که دست روی دست میگذارم تا دوست داشتن را از چشمانم نقاشی کنی چطور میتوانم وفادار باشم و نترسم؟!
نترسم که برایت کم عاشق باشم ، نترسم که گاهی دلم تنهایی بخواهد و تورا از خود برنجانم ، نترسم که یادم برود اگر افتادی دستت را بگیرم و بلندت کنم .میدانم شاید توی دلت بگویی چقدر نااهل و بی احساسم اگرهمراهت باشم و وفاداری ندانم.میدانم شاید این حرف ها تیر خلاصی باشد به قلب عاشق خیلی ها که وفاداری میخواهند و همراهی نترس.
اما ، گفتنی را باید گفت ، وفاداری این لغت ساده ی پر از عشق نقطه ی مقابل خیانت نیست ، وفاداری معنای بینهایتی دارد که خیلی ها یادشان رفته بدانند و بعد عاشق باشند , وقتی آدمها با ترس هایشان زندگی میکنند ،همه چیز جور دیگری اتفاق می افتد.آدم کم می آورد و جا میزند !!
هیچوقت نمیتوانی دست کسی  را بگیری و بگذاری توی دست ترس لعنتی أش و بگویی کنار هم باشید زمان همه چیز را حل میکند ، حقیقتش اینست زمان چیزی را حل نمیکند ، فقط آنقدر میگذرد که فراموشی بیاید و همه چیز را با خود ببرد.اما بعد از چند روز ، چند ماه ، چند سال ؟!! هیچکس نمیداند ، گاهی شاید انقدر دیر بیاید و آرام ، که قبل از آمدنش از غصه دق کرده باشی !!
بازهم میخواهی نترسم و دل به رویایی بسپارم که فکرش را نکرده بودم ؟!عاشقت باشم اما وفاداری ندانم؟!
مرا تنها بگذار
خودم با ترس هایم آشتی میکنم
یک روز نزدیک
یک روز آشنا.

نازنین_عابدین_پور


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

انواع پیچ و انواع رولپلاک در صنعت ساختمان شراره های موج زن عسل طبیعی کوهستان دکتر عموشاهی اطلاعات پزشکی و سلامت بهسازان توسعه آرمان (بتا) تعميرات لوازم خانگي در تهران تاریخ کاشان و اران و بیدگل دارالترجمه رسمی مطهری 186