کانال ما در سروش

آذر:بهرام پسرخیلی خوبیِ موقعیت مالی ش عالیِ
قبول کن من اگه جا تو بودم قبول میکردم هم خوشتیپِ هم پولدارِ دیونه دیگه چی میخوای
رویا (سرشُ روی پای آذر گذاشت ) گفت:خدانکنه جا من باشی
آذر تو که‌ از تمام زندگی من خبرداری وقتی
 ی غریبه برای همیشه توقلبت جامیکنه  تا وقتی قلبت میزنه اونجا خونه شِ ،حتی اگه غریبه تنهات بذاره،برای اولین بار عشقُ با کاوه تجربه کردم ،غریبه ی که همه چیزم شد ازدواج من سنتی بود.
وقتی با کاوه کامیابی نامزد کردم،حسی نداشتم ولی از شوخی هاش ،مهربونیش خوشم اومد (مامانم میگفت رویا اگه از دیدن یکی قلبت تندتند زد و خجالت کشیدی بدون عاشق شدی )بعداز دوماه نامزدی با کاوه این حس بهم دست داد با دیدنش قلب تندتند میزد دوست داشتم تمام عمرم کنار کاوه باشم کاوه برای من باهمه فرق میکرد.
(رویا سرشُ بالا اورد با ذوق شروع به تعریف میکرد) رنگ موردعلاقه ش زرد بود همیشه ی چیز زرد می پوشیدم ی بار شال زرد، ی بارمانتو ،ی بار کیف، ی بار کفش، ی بار گوشواره. عشق خیلی شیرینِ  به من می گفت:تو خوشگل ترین دختر تو این سیاره  هستی
رویا (گریه میکرد)گفت:آذر کاوه دروغ می گفت کاوه خیلی حرفاش دروغ بود همیشه می گفت رویای من هیچ وقت تنهات نمیذارم ،همیشه عاشقانه دوست دارم همیشه کنارتم دروغ گفت
اگه راست میگفت نمیرفت.
( آذرگریه میکرد رویا بغل کردنوازشش میکرد)آروم باش رفیق،زندگی همیشه شیرین نیست گاهی اوقات تلخیش از شیرینیش بیشتره. رویا:دارم خفه میشم ،نفس کشیدن برام سخته کاش هیچ وقت نمی اومد کاش عاشقش نمیشدم کاش ازش متنفربودم کاش نمیرفت ،آذر کاش کاوه هیچ وقت نمیرفت ،کاش اونروز از خونه بیرون نمیزد کاش برای سیر کردن ما مجبور نبود کولبری کنه
کاش،کاش،کاش، هرروز اینارو میگم چه فایده کاوه من نمیاد حق من فقط ۵سال زندگی با کاوه بود ،حق پسرم اینِ که بدون باباش بزرگ بشه بچه ی که هیچ وقت باباشُ ندید، بچه ی که به جای بغل کردن باباش سنگ قبرشُ بغل کرد .
بعداز ۵ سال هنوزم پیراهن کاوه رومی پوشم تا خوابم‌ببره عطرشُ میزنم،که بوش تو خونه بپیچه، خیلی سخته که عشقتُ برا همیشه ازدست بدی،باور کنی دیگه برنمی گرده دیگه خونه نمیادکاوه کولبر بود.رفت دنبال یه لقمه نان،پسرم رو یتیم کرد
کاوه عکسی شد روی دیوار.
#پردیس_عبدی ✍

کانال ما در سروش


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

مستر جستجو ونوس قارچ گانودرما لوسیدم , قارچ ریشی ، قارچ لینگژی برای سلامتی در اصفهان به امید آشنایی یک عاشقانه ی خوب جاذبه هاي گردشگري ايران و جهان