ﺁﺭﺍﻡ ﺑﺎﺵ

ﺍﻫﺪﺍﻑ ﺑﻠﻨﺪ ﺩﺍﺷﺘﻪ ﺑﺎﺵ !

ﺩﻧﺎ ﺭﺍ ﺑﻨﺮ !

ﺍﺭﺯﺵ ﻫﺮ ﺛﺎﻧﻪ ﺭﺍ ﺑﺪﺍﻥ !

ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻫﺮﺎﺭ، ﺑﻪ ﺑﺎﺯﺗﺎﺏ ﺁﻥ ﺑﻨﺪﺶ !

ﺩﺭ ﺭﺍﻩ ﻫﺪﻓﻬﺎﺖ، ﺳﺨﺘ ﺭﺍ ﻫﻞ ﺑﺪﻩ ﻭ ﻨﺎﺭ ﺑﺰﻥ !

ﻭ ﻫﻤﺸﻪ ﺧﻮﺷﺤﺎﻝ ﺑﺎﺵ

ﻫﺮ ﺭﻭﺯ ﻪ ﺑﺪﺍﺭ ﻣ ﺷﻮ، 

ﺑﻪ ﺗﻮ ﻓﺮﺻﺖ ﺯﻧﺪ ﺩﻭﺑﺎﺭﻩ ﺩﺍﺩﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ

ﻣ ﺗﻮﺍﻧ ﻫﻤﻪ ﺬﺷﺘﻪ ﺭﺍ ﻨﺎﺭ ﺑﺬﺍﺭ ﻭ ﺍﺯ ﻧﻮ ﺁﻏﺎﺯ ﻨ،

ﺁﻥ ﺭﺍ ﺯﻧﺪ ﻦ، با ﻋﺸﻖ ﺯﻧﺪ کن.

فیس نما


مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

برترین جستجو ها

آخرین جستجو ها

Maurice تدريس خصوصي زبان انگليسي فروشگاه بزرگ و معتبر شاپ کالا خدمات خودرویی پاکان Kasey قالب گراف سین . الف نیکان فرایند نواندیش بزرگترین تولیدکننده اسید سولفوریک-کلرید تکیه گاه واژه ها کلبه ی شعر